کتابچه اطلاعات ایمنی سموم و مواد شیمیایی

0 2,159

این کتابچه توسط واحد بهداشت محیط مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع) مشهد تهیه شده است که شامل عناوین زیر می باشد:

– توضیحات تکمیلی در رابطه با سموم و مواد ضدعفونی کننده و گندزدا
– MSDS حشره کش بندیوکارب (Bendiocarb)
– MSDS لامبدا سیها لوترین (Lambada-cyhlotlin)
– MSDS سایپرمترین (Cypermethrin)
– MSDS پرمترین (Permethrin)
– MSDS آب اکسیژنه
– MSDS محلول فرمالدئید
– MSDS اسید سیتریک
– MSDS اسید استیک
– MSDS محلول دکونکس
– MSDS محلول گلوتار آلدئید
– MSDS محلول اتانول
– MSDS محلول بتادین
– MSDS محلول هیپوکلریت سدیم (مایع سفید کننده)
– MSDS محلول های ظهور و ثبوت در رادیوگرافی
– MSDS محلول ثبوت فیلم رادیوگرافی Fixaplus

Cinque Terre

پاسخنامه تشریحی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت محیط ۱۳۹۷

دانلـود فایل

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.