این نرم افزار کاربردی جهت تعیین حجم یا وزن کلر مایع (هیپوکلریت سدیم) یا گرانولی (هیپوکلریت کلسیم) در فرآیند گندزدایی مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین محاسبه ppm مورد نیاز در بسیاری از صنایع مختلف زیر به شدت توصیه می شود: صنایع غذایی، آزمایشگاه ها، صنایع دارویی، صنایع شیمیایی و …..

 

 

بروزرسانی شده در تاریخ: ۱۲ فروردین ۱۳۹۶
نسخه فعلی: ۲٫۵
نیاز به اندروید: ۴٫۱ به بالا