در این پمفلت عناوین زیر شرح داده شده است:

– خواص شیمیایی و فیزیکی رادیوم ۲۲۶
– کاربردهای رادیوم ۲۲۶
– منابع رادیوم در محیط
– تاثیر رادیوم ۲۲۶ بر انسان
– گروه های حساس به پرتو
– نحوه تشخیص رادیوم ۲۲۶ در آب های آشامیدنیچگونگی کاهش میزان رادیوم ۲۲۶

[flm_button link_address=”http://dl.irahealth.ir/behdashtmohit.com/files/water/Radium_226_in_Drinking_Water-img-14117.pdf” icon_placement=”Right” button_text=”دانلـود فایل” font_family=”{CLASS-Tahoma}” button_size=”MD” button_color=”Green” button_style_icon=”Lines-Right” button_hover=”HoverF-Green” rounded_corners=”3″ icon=”fa-cloud-download”]