با استفاده از این نرم افزار می توان دبی و سرعت جریان آب یا فاضلاب را از طریق فرمول های Q=V/t و Q=AV محاسبه کرده و واحدها مختلف آنها را بدست آورد.

واحدهای مختلفی که جهت تبدیل واحد در این اپلیکیشن وجود دارد شامل:

m3/minute
m3/second
cm3/hour
cm3/minute
cm3/second
mm3/hour
mm3/minute
mm3/second

 

بروزرسانی شده در تاریخ: ۶ مهر ۱۳۹۶
نسخه فعلی: ۱٫۰
نیاز به اندروید: ۴٫۰٫۳ به بالا