0
0

مقدمه ای بر سازمان مدیریت پسماندها

174 بازدید

افزایش روز افزون جمعیت و توسعه شهرها، مدیران و برنامه ریزان شهری را بر آن داشته است تا با تهیه برنامه های علمی و اصولی در جهت توسعه منطقی شهرها و توجه به نیازها و احتیاجات شهروندان گام بردارند. یکی از معضلات و مشکلات اسـاسـی شهرها خصوصاً کلان شهرها، موضوع پسماندها و مدیریت صحیح و اصولـی آن است و مدیریت تولید، ذخیره سازی، حمل و نقل، پردازش و دفع پسماندها از درجه اعتبار و اهمیت خاصی برخوردار است و هرگونه غفلت و بی توجهی و عدم اعمال مدیریت صحیح در ایـن زمینه، خـسـارات جبران ناپذیری بـه همراه خواهد داشت. شهروندان بـه عنوان صاحبان و مالکان شهر در زمینه بهبود بهداشت محیط شهری و اجـرای طـرح هـا و برنامه ها، نقش تعیین کننده ای دارنـد و عـدم همکاری و همراهی آنها، هـرگونه طـرح و برنامه ای را متوقف و اجرای آن را با مشکل مواجه می نماید. امـروزه حفاظت از محیط زیست و جـلـوگـیـری از تخریب آن و همچنین همکاری یکایک شهروندان یک اصل و ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد، به گـونـه ای که بی توجهی به این مهم، آثار زیانباری در پی خواهـد داشت. در همین راستا و در جهت حفظ محیط زیست از آثـار مـخـرب و زیان آور پسماندها و بهبود محیط زندگی و جلوگیری از شیوع بیماری ها و امـراض نـاشـی از عدم دفع بهداشتی پسماندها، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۸۳ قانون مدیریت پسماندها را تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تأیید نمود و آیین نامه اجرایی آن در تـاریخ ۵/۵/۱۳۸۴ به تصویب هیأت محترم وزیـران رسید. در این قانون و آیین نـامـه آن، وظـایـف دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی تفکیک و حیطه اختیارات هـر یـک از آنها مشخص گردیده است و ضمانت های اجرایی آن نیز در ایـن قانون و آیین نامه تصریح گردیده است. سـازمـان مـدیـریـت پسماند بـه عنوان متولی قانون مدیریت اجرایی پسماندهای عادی در محدوده شهری وظیفه خود می داند. با تلاش و کوشش شبانه روزی در جهت ایجاد محیطی پاکیزه و با نشاط بـه نـحـو احسن و درخـور شهروندان تلاش می نماید و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی نماید. این سازمان برای جلوگیری از تخریب محیط زیست و آلودگی آب، خـاک و هـوا اقدامات اساسی و مؤثری را در برنامه کـاری خـود قـرار داده و تفکیک پسماندهـا از مبدأ، ایستگاه هـای میانی، تـولـیـد کـود آلـی از پسماندهای فسادپذیر و تر، مدیریت صحیح پسماندها و جلوگیری از دفن آنها، استفاده صحیح و اصولی از مواد قابل بازیافت، دفـن بهداشتی پسماندهـا، ایـجـاد کمربند سبـز اطـراف سـایـت دفـن پـسـمـانـدهـا و اتـلاف بـا تـرحـم حیوانات مـوذی، سامان دهـی خـاک، نـخـالـه و ضایعات ساختمانی، اجـرای طـرح مکانیزه خدمات شهری، نظافت خیابان ها و کـوچـه هـا، جمع آوری، حمل و دفـع پسماندهـا بـا حجمی معادل ۴۵۰ تن در روز و… خـلاصـه ای از اقدامات انجام شده و در دست اقدام می باشد.

از وظایف کارشناس بهداشت محیط در سازمان مدیریت پسماند، مدیریت و نظارت بر مواد زائد جامد شهری، کنترل سگ های ولگرد داخل شهر و مبارزه با بیماری های منتقله از طریق ایـن حیوانات، مدیریت آب های سطحی داخل شهر و لایروبی چاه های جـذبـی و کـانـال های شـهـری و مدیریت نـخـالـه های ساختمانی می باشد که به کمک شرکت های خصوصی انجام می پذیرد.

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
https://www.behdashtmohit.com/?p=2002
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد مقدمه ای بر سازمان مدیریت پسماندها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

کپی برداری از محتوای این سایت مجاز نیست!