در این فایل صوتی، توضیحاتی در رابطه با زباله سوزی و تولید انرژی ارائه می شود.

گوینده: مهران امیرسام

 

 

دانلود فایل صوتی

 

منبع: رادیو صبحانه