در این فایل صوتی، توضیحاتی در رابطه با تولید برق از زباله ارائه می شود.

گوینده: جناب آقای کاوه رحیمی

 

 

دانلود فایل صوتی

 

منبع: رادیو صبحانه