در این فایل صوتی، تعریف پسماند و انواع پسماندها بصورت کامل شرح داده می شود.

گوینده: خانم بکان، مدیر روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری کرج

 

 

دانلود فایل صوتی

 

منبع: رادیو اینترنتی مدیریت شهری کرج