در این فایل صوتی، توضیحاتی در رابطه با روش بازیافت غذاهای تلف شده ارائه می شود.

گوینده: خانم اصفهان پور

 

 

دانلود فایل صوتی

 

منبع: رادیو اینترنتی مدیریت شهری کرج