این فیلم به سفارش سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز تهیه شده است
دوبله شده توسط موسسه فرهنگی هنری آرنا – گوینده: سید محمدصالح هاشمی