0
0

مجموعه پیامهای در ارتباط با محیط زیست

265 بازدید

بنویسیم محیط زیست ؛ بخوانیم زندگی

 

۱- غفلت از محیط زیست ، اهداف توسعه را تضعیف می کند
۲- زندگی سالم و پایدار در گرو رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است
۳- درخت یعنی اکسیژن ، یعنی آب ، یعنی رودخانه ، یعنی غذا ، یعنی زندگی
۴- زندگی پایدار یعنی هماهنگی وسازگاری با طبیعت
۵- احترام به طبیعت احترام به زندگیست و احترام به زندگی احترام به خالق است
۶- گونه زنده ای که امروز ناپدید می شود ، فردا دیگر سر بر نخواهد داشت
۷- حفظ محیط زیست ، تزریق روح تازه و با نشاط به زندگیست
۸- مرگ هر بوته سبز؛ مرگ ما انسان هاست
۹- زمین برای بقای خود به دستها و اندیشه ها و اراده های راسخ ما نیاز دارد
۱۰- همراه با طبیعت ، همگام با سلامتی
۱۱- با طبیعت زندگی می کنیم ؛ بدون آن می میریم
۱۲- تداوم حیات ، در گرو حفاظت از تنوع زیستی است
۱۳- هر درختی که فرو می افتد ، نفس گرم زمین است که در سینه می شکند
۱۴- نفس ؛ کمترین خواهش ما از دنیا است
۱۵- هوا ؛ این عنصر حیاتی زندگی را آلوده نکنیم
۱۶- بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم
۱۷- لازمه زندگی سالم ، محیط زیست سالم است
۱۸- زندگی سبز با طبیعت سبز
۱۹- توسعه پایدار یعنی : هماهنگی و سازگاری با محیط زیست
۲۰- نگذاریم بمیرد جنگل ، که جهان خواهد مرد
۲۱- با آلوده کردن آب،خاک و هوا محیط زیست رانابود نکنیم
۲۲- تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است
۲۳- حمایت از محیط زیست ، حمایت از زندگی است
۲۴- حفظ محیط زیست ، تزریق روح تازه و پرنشاط به زندگی است
۲۵- آلودگی محیط زیست ، یعنی توقف تدریجی زندگی
۲۶- هرکجا باشیم ، آسمان از آن ماست در حفظ آن بکوشیم
۲۷- آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای ، باعث تخریب لایه ازون و زمینه شکل گیری بحرانهای زیست محیطی است
۲۸- استفاده از وسایل نقلیه عمومی و گسترش فضای سبز ، موثرترین راهکار کاهش آلودگی هواست
۲۹- بیایید با حفظ محیط زیست ، سرسبزی و طراوت را به طبیعت و شادابی و نشاط را به خودمان هدیه کنیم
۳۰- زندگی پایدار یعنی هماهنگی سازگار با طبیعت
۳۱- طبیعت مهربان است ؛ ماهم با طبیعت مهربان باشیم
۳۲- زمین ؛ تنها زیستگاه بشر را حفظ کنیم
۳۳- حفظ محیط زیست ؛ حفظ ارزشهای الهی است
۳۴- نه درصد ( ۹٪ ) از ترکیبات زباله های شهری را کاغذ تشکیل میدهد
۳۵- برای تهیه یک تن کاغذ ۱۵ اصله درخت سرسبز و تنومند قطع میشود
۳۶- طبیعت (ایران) ما بدون زباله زیباست
۳۷- حمایت از محیط زیست ، وظیفه ای همگانی است
۳۸- کاغذ زباله نیست!
۳۹- ما طبیعت را از پدرانمان به ارث نبرده ایم ؛ بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم
۴۰- محیط زیست ؛ این موهبت الهی را قدر بدانیم
۴۱- آب ؛ خاک و هوا سه عنصر اساسی (اصلی) حیات هستند ؛ در حفظ آن کوشا باشیم
۴۲- طبیعت مظهر گویای وجود خداوند است ؛ تعدی به مظاهر الهی گناهی نابخشودنی است
۴۳- احترام به طبیعت ، احترام به خالق هستی است
۴۴- ما محیط زیست را از پیشینیان به ارث نبرده ایم ، بلکه از آیندگان به امانت گرفته ایم.(در حفظ و حراست از این امانت کوشا باشیم)
۴۵- طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم
۴۶- درراستای دستیابی به توسعه پایدار ( توسعه سازگار با محیط زیست ) و نیل به آینده روشن از ریخت و پاش فرآورده های نفتی و ایجاد هرگونه آلودگی جلوگیری نموده و در جهت سلامت ، بهداشت انسانها و محیط کارمان تلاش نماییم
۴۷- یادمان باشد فقط یک زمین داریم پس در حفاظت از آن کوشا باشیم
۴۸- حفاظت از محیط زیست ، وظیفه همگانی است
۴۹- طبیعت مهربان است با طبیعت مهربان باشم
۵۰- هر منطقه از نظر تنوع گیاهی و جانوری امانت دار بخشی از میراث جهانی است
۵۱- طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است
۵۲- تنها پس از بریدن آخرین درخت ؛تنها پس از آلودن آخرین رودخانه ؛تنها پس از صید آخرین ماهی ؛تنها پس از پرواز آخرین پرنده ؛ تنها آن هنگام سوداگران درمی یابند : پول را نمی توان خورد ؛ پول را نمی توان بخشید ؛ پول را نمی توان نفس کشید ؛ پول را نمی توان زندگی کرد
۵۳- آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد
۵۴- از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم
۵۵- جهانی بیاندیشیم ، منطقه ای عمل کنیم
۵۶- تخریب محیط زیست ، نابودی زندگیست
۵۷- بیائید به سخاوت ، قداست و پاکی زمین احترام بگذاریم
۵۸- فصل بهار ، زمان زایش وحوش ، سلاح را کنار بگذاریم
۵۹- طبیعت قلب تپنده محیط زیست است ، تپش آن را قطع نکنیم
۶۰- با یاری یکدیگر زمین را پاک نگه داریم
۶۱- فراموش نکنید که « زمین به ما تعلق ندارد ؛ بلکه ما به آن تعلق داریم.» (رالف ادبرگ)
۶۲- شاید فردا هوایی برای نفس کشیدن و زمینی برای زیستن نباشد
۶۳- با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم
۶۴- هنگامی که جانداری را می‌کشید ، در دل با او بگویید: همان نیرویی که تو را می‌کشد ، مرا هم خواهد کشت و من هم خورده خواهم شد ؛ زیرا همان قانونی که تو را به دست من گرفتار کرد، مرا هم به دست تواناتری گرفتار خواهد کرد(جبران خلیل جبران)
۶۵- آب ؛ گنجینه دیروز ؛ ثروت امروز ؛ رویای فردا
۶۶- از بین رفتن یک درخت = مرگ ۱۰۰۰ انسان
۶۷- نگذاریم بمیرد جنگل که جهان خواهد مرد
۶۸- محیط زیست سالم ، بستر شکوفایی و نوآوری. (شعارملی)
۶۹- با آلوده کردن آب ، خاک و هوا محیط زیست را نابود نکنیم
۷۰- زندگی سبز با طبیعت سبز
۷۱- زندگی سالم و پایدار در گرو رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است
۷۲- حفظ محیط زیست تزریق روح تازه و پرنشاط به زندگی است
۷۳- هرکجا باشیم زمین از آن ماست در حفظ آن بکوشیم
۷۴- عادت بد راکنار بگذاریم ؛ بسوی اقتصاد با کربن پایین. (شعار جهانی)
۷۵- مردم ما گل هستند و کشور ما گلزار. بیاییم همه با هم گلزار را برای سلامتی و شادابی گلها حفظ کنیم
۷۶- حفاظت از محیط زیست ؛ وظیفه شرعی و ملی است
۷۷- فرشتگان برخاک سجده میکنند ، پس خاک را آلوده نکنیم
۷۸- حرمت حیات را پاس بداریم
۷۹- تخریب محیط زیست ؛ خیانت به نسلهای آینده است
۸۰- بیائید محیط زیست را همچون دشتی پر از گل باصفا نگهداریم
۸۱- باید آگاهی افراد را نسبت به مسایل زیست محیطی افزایش داد. (مقام معظم رهبری)
۸۲- زمین تنها منبع تغذیه موجودات زنده است ؛ در حفظ آن بکوشیم
۸۳- یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد
۸۴- تنوع زیستی ، حکمت مجسم خالق یکتا
۸۵- طبیعت سرسبز ؛ محیط زیست سالم ارمغان ما به نسلهای آینده
۸۶- هر ذره ای در طبیعت ماموری از جانب خالق هستی است، ناسپاسی است که به حکمت این ماموریت شک کنیم
۸۷- تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند
۸۸- یاد بگیریم به طبیعت برگردیم / به طبیعت برگردیم که یاد بگیریم
۸۹- طبیعت ما بیش از هر زمانی نیازمند حفاظت است
۹۰- مدیریت پسماند، حفظ آب و خاک (شعار ملی روز زمین پاک سال ۹۰)
۹۱- محیط زیست ،سرمایه مشترک نسل های امروز و فرداست
۹۲- تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
۹۳- نسلهای بعد ، رفتار ما را با طبیعت،به قضاوت خواهند نشست.آیا به نیکی از ما یاد خواهد شد؟

 

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
https://www.behdashtmohit.com/?p=13241
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد مجموعه پیامهای در ارتباط با محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

کپی برداری از محتوای این سایت مجاز نیست!