آرشیو برچسب

4 مهر روز جهانی بهداشت محیط

دعوت برای برگزاری روز جهانی بهداشت محیط

انجمن علمی بهداشت محیط ایران از کلیه اساتید، دانشجویان و کارشناسان بهداشت محیط کشور دعوت می نماید که با برگزاری مراسم " روز جهانی بهداشت محیط" این روز را گرامی بدارند. یکی از چالشهای فعلی رشته بهداشت محیط در کشور این است که جایگاه واقعی…