0
0

برچسب: کربن فعال

آب
33 بازدید

بررسی عملکرد فرایند ازن زنی کاتالیزوری با کربن فعال در حذف اسید هیومیک از محلول های آبی

ادمین 12 بهمن 1395 0
[tabs style=”h1″ ] [tab title=”خلاصه مقاله” icon=”momizat-icon-pencil22″ ] مقدمه و هدف: در سال های اخیر، استفاده از گندزداهای مختلف و کنترل ترکیبات آلی طبیعی دوروشی هستند که عموماً در تصفیه...
 
ادامه مطلب