0
0

برچسب: چک لیست های بازرسی بهداشتی

چک‌لیست‌ها
50 بازدید

چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه میوه و تره بار

ادمین 24 خرداد 1395 0
  [flm_button link_address=”http://dl.behdashtmohit.com/dl/vwfpu4″ link_target=”_blank” icon_placement=”Right” button_text=”دانلـود فایل” font_family=”{CLASS-Tahoma}” button_size=”MD” button_color=”Green” button_style_icon=”Lines-Right” button_hover=”HoverF-Green” rounded_corners=”3″ icon=”fa-cloud-download”]  
 
ادامه مطلب
چک‌لیست‌ها
50 بازدید

چک لیست بازرسی بهداشتی از چایخانه

ادمین 24 خرداد 1395 0
  [flm_button link_address=”http://dl.behdashtmohit.com/dl/j1nrc5″ link_target=”_blank” icon_placement=”Right” button_text=”دانلـود فایل” font_family=”{CLASS-Tahoma}” button_size=”MD” button_color=”Green” button_style_icon=”Lines-Right” button_hover=”HoverF-Green” rounded_corners=”3″ icon=”fa-cloud-download”]  
 
ادامه مطلب
چک‌لیست‌ها
45 بازدید

چک لیست بازرسی بهداشتی از قهوه خانه

ادمین 24 خرداد 1395 0
  [flm_button link_address=”http://dl.behdashtmohit.com/dl/ixenr7″ link_target=”_blank” icon_placement=”Right” button_text=”دانلـود فایل” font_family=”{CLASS-Tahoma}” button_size=”MD” button_color=”Green” button_style_icon=”Lines-Right” button_hover=”HoverF-Green” rounded_corners=”3″ icon=”fa-cloud-download”]  
 
ادامه مطلب
چک‌لیست‌ها
41 بازدید

چک لیست بازرسی بهداشتی از خواروبار فروشی، عمده فروشی، سوپر مارکت، فروشگاه های بزرگ و فروشگاه های زنجیره ای مواد غذایی

ادمین 24 خرداد 1395 0
  [flm_button link_address=”http://dl.behdashtmohit.com/dl/892iab” link_target=”_blank” icon_placement=”Right” button_text=”دانلـود فایل” font_family=”{CLASS-Tahoma}” button_size=”MD” button_color=”Green” button_style_icon=”Lines-Right” button_hover=”HoverF-Green” rounded_corners=”3″ icon=”fa-cloud-download”]  
 
ادامه مطلب
چک‌لیست‌ها
44 بازدید

چک لیست بازرسی بهداشتی از انبار و سردخانه مواد غذایی

ادمین 24 خرداد 1395 0
  [flm_button link_address=”http://dl.behdashtmohit.com/dl/bki93n” link_target=”_blank” icon_placement=”Right” button_text=”دانلـود فایل” font_family=”{CLASS-Tahoma}” button_size=”MD” button_color=”Green” button_style_icon=”Lines-Right” button_hover=”HoverF-Green” rounded_corners=”3″ icon=”fa-cloud-download”]  
 
ادامه مطلب
چک‌لیست‌ها
38 بازدید

چک لیست خود اظهاری بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

ادمین 24 خرداد 1395 0
  [flm_button link_address=”http://dl.behdashtmohit.com/dl/cr7yf6″ link_target=”_blank” icon_placement=”Right” button_text=”دانلـود فایل” font_family=”{CLASS-Tahoma}” button_size=”MD” button_color=”Green” button_style_icon=”Lines-Right” button_hover=”HoverF-Green” rounded_corners=”3″ icon=”fa-cloud-download”]  
 
ادامه مطلب