0
0

برچسب: مواد آیین نامه متن مواد آیین نامه ماده 1 کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مرکز تهیه، تولید و توزیع و نگهداری و فروش و وسایط نقلیه حامل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی اشتغال

اخبار
53 بازدید

فرم آیین نامه مقررات بهداشتی کبابی، حلیم پزی، آش پزی، کله پزی، جگرکی، سیراب و شیردان، اغذیه و ساندویچ، پیتزا، مرغ سوخاری، چایخانه و قهوه خانه، آبمیوه و بستنی فروشی، بوفه و امثال آنها

ادمین 09 دی 1393 0
  مواد آیین نامه متن مواد آیین نامه ماده ۱ کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مرکز تهیه، تولید و توزیع و نگهداری و فروش و وسایط نقلیه...
 
ادامه مطلب