0
0

برچسب: منعقد کننده

مهندسی آب
43 بازدید

کیفیت فاضلاب تصفیه شده برای کاربرد غیرآشامیدنی در شهرها – تصفیه پیشرفته یا مرحله سوم تصفیه فاضلاب

ادمین 08 شهریور 1395 0
برای رسیدن به این کیفیت، فاضلابی که از استخرهای ته نشینی نهایی (مرحله دوم تصفیه) بیرون آمده می بایست از مرحله سوم تصفیه فاضلاب (تصفیه پیشرفته فاضلاب) نیز بگذرد. یکان...
 
ادامه مطلب