0
0

برچسب: ماده 7

آیین نامه ها و دستورعمل‌ها
275 بازدید

آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی مصوب 46

ادمین 11 تیر 1399 0
در اجرای ماده 7 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب تیرماه 46 و تبصره فوق آئین نامه مربوط به شرایط صدور پروانه و طرز کار و...
 
ادامه مطلب