0
0

برچسب: دفتر خدمات سلامت

اینفوگرافیک
76 بازدید

نمونه گواهی انجام طرح خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی برای اماکن موادغذایی

ادمین 19 مرداد 1397 0
یک نمونه طرح گواهی انجام طرح خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی که توسط شرکت های خوداظهاری بهداشتی یا دفاتر خدمات سلامت به اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی ارائه می شود...
 
ادامه مطلب