آرشیو برچسب

خارش محل گزیدگی حشرات

توصیه سازمان خدمات بهداشت و درمان ملی بریتانیا در رابطه با گزیدگی حشرات

در روزهای گرم سال حشرات به راحتی وارد خانه‌ها می‌شوند. نیش بعضی از حشرات ممکن است انسان را به دردسر بیاندازد. سازمان خدمات بهداشت و درمان ملی بریتانیا توصیه می‌کند که در صورت گزیدگی حشرات اقدامات زیر را انجام دهید: توصیه‌هایی برای…