آرشیو برچسب

جلسه انجمن دفاتر خدمات سلامت با معاونت بهداشت

جلسه هئیت مدیره انجمن دفاتر خدمات سلامت با معاون بهداشت دانشگاه ایران برگزار شد

در این جلسه که به دعوت جناب آقای دکتر عشرتی معاون بهداشت دانشگاه ایران برگزار گردید، جناب آقای دکتر بحرالعلوم معاون اجرایی دانشگاه ایران، جناب آقای مهندس جاوید مدیر عامل شرکت آوا، مهندس نوروزی کارشناس مسئول بهداشت محیط دانشگاه ایران و هیئت