آرشیو برچسب

تولید برق از انرژی ژئوترمال

استخراج انرژی از اعماق زمین؛ بهره وری از انرژی زمین گرمایی

 محققان اروپایی در ایسلند، سرزمین آتشفشانها در حال کشف مرزهای تازه ای برای انرژی تجدیدپذیر هستند. آنها در اینجا مشغول آزمایش روشی برای حفر چاههایی به عمق پنج کیلومتر هستند تا بخارات داغ به دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد بالای صفر را به سطح…