0
0

برچسب: بیمارستان

بهداشت محیط بیمارستان
58 بازدید

نحوه صحیح گندزدایی و جمع آوری خون و فراورده‌های ریخته شده بر روی زمین در آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها

ادمین 17 آبان 1396 0
در این فیلم با نحوه صحیح گندزدایی و جمع آوری فراورده‌های خون که به صورت تصادفی در محیط‌های آزمایشگاهی یا بیمارستانی ریخته شده، آشنا خواهیم شد.   منابع: Yale University,...
 
ادامه مطلب