آرشیو برچسب

بهداشت پرتو

اطلاعیه اضافه شدن گرایش جدید به رشته مهندسی بهداشت محیط

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط (۱۳۹۷) می رساند که مقرر شده است در اطلاعیه تکمیل ظرفیت که بزودی اعلام می گردد امکان انتخاب رشته جدید مهندسی بهداشت محیط - بهداشت پرتوها فراهم گردد. بنابراین علاقمندان می…

پمفلت رفتارهای بهداشتی در برخورد با پرتوها

این پمفلت توسط گروه بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت استان قم تهیه شده است که شامل مطالب زیر می باشد: - مقدمه - پرتوهای یونساز - ملاحظات ایمنی در رابطه با پرتوهای یونساز - پرتوهای غیر یونساز - ملاحظات ایمنی در رابطه با…