0
0

برچسب: بهداشت محیط بیمارستان

بهداشت محیط بیمارستان
48 بازدید

لیست روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های واحد بهداشت محیط بیمارستان‌ها

ادمین 13 آبان 1395 0
لیست روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های واحد بهداشت محیط که می‌بایست بر اساس ویرایش سوم استانداردهای اعتباربخشی تهیه گردند عبارتست از: لیست روش‌های اجرایی (پروسیجرهای) زیرمحور مدیریت بهداشت محیط  روش اجرایی...
 
ادامه مطلب