آرشیو برچسب

بازسازی بافت دندان

ترمیم دندان‌ها با سلول‌های بنیادی

محققان به ژنی دست یافته‌اند که باعث تقویت فعال شدن سلول‌های بنیادی و بازسازی بافت در ترمیم دندان می‌شود و می‌تواند به عنوان روش جدیدی برای ترمیم دندان‌ها استفاده شود. به گزارش سایت بهداشت محیط و به نقل از ساینس دیلی، یکی از اولین