0
0

برچسب: بازاریابی

پسماند
63 بازدید

مدیریت مواد زائد جامد با تاکید بر کاهش تولید زباله

ادمین 21 مهر 1394 0
[ نویسنده: دکتر حسین معصوم بیگی ] [tabs style=”h1″ ] [tab title=”مشخصات نویسنده” icon=”momizat-icon-pencil2″ ] دکتر حسین معصوم بیگی استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیه...
 
ادامه مطلب