0
0

برچسب: اکسیداسیون شیمیایی

مهندسی آب
48 بازدید

فیلتراسیون

ادمین 10 شهریور 1395 0
صاف کردن یا فیلتراسیون یک روش فیزیکی برای حذف ذرات معلق در هر مایع از جمله آب است. این ذرات معلق می توانند گل، رنگ، مواد آلی، پلانکتون، باکتری، ذرات...
 
ادامه مطلب