آرشیو برچسب

استعلام آنلاین گواهی آموزش بهداشت

نرم افزار استعلام کارت بهداشت و گواهی آموزش بهداشت

این نرم افزار توسط مرکز سلامت محیط و کار ارائه شده است که بازرسان بهداشت محیط می توانند از طریق این نرم افزار صحت و اعتبار کارت بهداشت و گواهی آموزش بهداشت کارکنان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی را استعلام نمایند. در این نرم افزار با دو روش…