آرشیو برچسب

استخدام کارشناس بهداشت محیط در دانشکده علوم پزشکی اسفراین

استخدام کارشناس بهداشت محیط در سازمان غذا و داروی خمین

اداره غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی خمین به یک نفر کارشناس بهداشت محیط طرحی نیازمند است. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند. تلفن: ۵۴-۰۸۶۴۶۲۳۲۹۵۳ ، ۰۹۱۸۳۶۶۶۴۸۸

استخدام کاردان بهداشت محیط بعنوان بهورز در دانشگاه علوم پزشکی اسفراین

آگهی پذیرش بهورز درقالب قرارداد کار معین(موضوع تبصره ۵ ماده ۳۱ آئین نامه اداری،استخدامی وتشکیلاتی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت…