آرشیو برچسب

آنوفل

مبارزه با مالاریا با تزریق سم عنکبوت به پشه

گروهی از پژوهشگران شیوه‌ای را برای مبارزه با بیماری مالاریا را معرفی کرده‌اند که در آن از نوعی قارچ برای وارد کردن سم یک عنکبوت استرالیایی به پشه‌های ناقل این بیماری استفاده می‌شود. شیوه جدید مبارزه با مالاریا از روش دستکاری ژنتیکی