آرشیو برچسب

آنفولانزا HPAI

دستورالعمل های مقابله محیطی با بیماری آنفلولانزای فوق حاد پرندگان

در اثر بیماری آنفلولانزای فوق حاد پرندگان تاکنون سه پاندمی ایجاد شده که منجر به بروز خسارات جانی و مالی فراوان گردیده و در مواردی حتی اقتصاد کشورها را به مخاطره انداخته است. شیوع مجدد این بیماری در میان جمعیت های ماکیان توام با این تجربیات…