آرشیو برچسب

آزمون استخدامی وزارت نیرو 1397

استخدام رشته بهداشت محیط در وزارت نیرو سال ۱۳۹۷

استخدام کارشناس ،کارشناس ارشد و دکتری بهداشت محیط در شرکت آب و فاضلاب شهری کشور بعنوان کارشناس بهداشت و کنترل کیفی آب و فاضلاب در هرکدام از شهرهای زیر فقط یک نفر نیرو مورد نیاز است: استان آذربایجان شرقی: شهرستان هادی شهر استان…