آرشیو برچسب

آب های زیرزمینی

کتاب Wastewater Management

نام کتاب: Wastewater Management نویسنده: Klein Gomes ویرایش: اول ناشر: Oxford Book Company سال انتشار: ۲۰۰۹ ISBN: 978-93-80179-04-9 سرفصل ها : ۱- Wastewater Treatment ۲- Ecological Principles of Wastewater…

پمفلت رادیوم-۲۲۶ در آب های آشامیدنی

در این پمفلت عناوین زیر شرح داده شده است: - خواص شیمیایی و فیزیکی رادیوم ۲۲۶ - کاربردهای رادیوم ۲۲۶ - منابع رادیوم در محیط - تاثیر رادیوم ۲۲۶ بر انسان - گروه های حساس به پرتو - نحوه تشخیص رادیوم ۲۲۶ در آب های آشامیدنیچگونگی کاهش میزان…

پاورپوینت احیا و تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی

این فایل توسط سرکار خانم شیوا قیاسوند تهیه شده است که شامل عناوین زیر می باشد: - نقش آب زیرزمینی در تامین نیازهای کشور - وضعیت موجود منابع آب زیرزمینی - تبعات ادامه وضع موجود - ارائه راهکارها و پیشنهادات - برنامه وزارت نیرو…

بررسی کیفیت و روش های تصفیه آب های زیرزمینی

با توجه به ذخیرۀ منابع آب موجود در جهان و سهم قابل توجه آب­های زیرزمینی بعنوان آب شیرین قابل استحصال، حفظ کمی و کیفی این منبع گرانبها در حد مطلوب ضرورری است. محدودیت منابع آب و نیاز روزافزون به آب شرب از یک طرف و تولید انواع فاضلاب و…