آرشیو برچسب

آب شیرین کن خورشیدی لوله ای

روش‏های تصفیه و نمک زدایی آب‏های شور

امروزه تامین آب شیرین کافی یکی از نیازهای اساسی حیات انسان و صنایع مختلف است. با توجه به رشد  جمعیت جهان و محدودیت ذخایر آب شیرین جهان، نمک زدایی ارزانتر و سریع تر از آب دریا، به منظور تامین انواع مصارف آب، اهمیت روز افزونی پیدا کرده…