این نرم افزار توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت تهیه شده است که قابل استفاده برای کارشناسان بهداشت محیط دفاتر خدمات سلامت می باشد. جهت دریافت نرم افزار، به باکس دانلود زیر مراجعه نمایید.

نسخه فعلی نرم افزار:  ۲٫۱٫۵

جهت ورود به سامانه مدیریت ممیزی اینجا کلیک نمایید