به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط (۱۳۹۷) می رساند که مقرر شده است در اطلاعیه تکمیل ظرفیت که بزودی اعلام می گردد امکان انتخاب رشته جدید مهندسی بهداشت محیط – بهداشت پرتوها فراهم گردد. بنابراین علاقمندان می توانند علاوه بر گرایشهای فعلی رشته بهداشت محیط، گرایش جدید بهداشت پرتوها را نیز به انتخابهای خود اضافه نمایند.

با توجه به مذاکرات انجام شده با سازمان سنجش، مقرر شده است پس از اعلام نتایج، ظرفیت تکمیلی برای برخی رشته ها اعلام گردد. امکان انتخاب رشته جدید مهندسی بهداشت محیط – بهداشت پرتوها نیز در ظرقیت تکمیلی وجود خواهد داشت.

 

منبع: انجمن علمی بهداشت محیط ایران