این کتابچه توسط سرکار خانم مهندس مینا اقبالیان در قالب فایل word تهیه شده است که شامل مطالب زیر می باشد:

– توضیحات کلی در رابطه با MSDS
– MSDS فرمالین
– MSDS اکسیژن
– MSDS محلول هیپوکلریت سدیم
– MSDS اسید استیک
– MSDS اسید کلریدریک (جوهر نمک)
– MSDS محلول اتانول
– MSDS متانول (اتیل الکل)
– MSDS بتادین
– MSDS اسید سولفوریک
– MSDS میکروزد
– MSDS ایزوفلوران
– MSDS محلول ظهور عکس رادیوگرافی (Devalex)
– MSDS محلول ثبوت فیلم رادیوگرافی (Fixaplus)
– MSDS سولفو سالیسیلیک اسید دی هیدرات

[flm_button link_address=”http://dl.irahealth.ir/behdashtmohit.com/files/MSDS/chemicals_MSDS_in_different_parts_of_the_hospital-14025.docx” icon_placement=”Right” button_text=”دانلـود فایل” font_family=”{CLASS-Tahoma}” button_size=”MD” button_color=”Green” button_style_icon=”Lines-Right” button_hover=”HoverF-Green” rounded_corners=”3″ icon=”fa-cloud-download”]