فایل موجود شامل دو مجموعه خط مشی می باشد که یکی توسط بیمارستان مهر تهران (زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران) و دیگری توسط بیمارستان قائم گیلان تدوین شده اند که شامل خط مشی های زیر می باشد:

– لکه زدایی سریع مواد خطرناک از قبیل مایعات بدن، مواد شیمیایی و غیره
– نظافت و گندزدایی تمامی قسمت های بیمارستان، بخش هایی که بیماران در آن حضور دارند و تجهیزات مراقبت از بیمار
– تامین، ذخیره و کنترل کیفی و بهداشتی آب و کنترل بهداشتی شبکه لوله کشی بیمارستان
– سیستم جمع آوری، کنترل کیفی و دفع نهایی فاضلاب
کنترل حشرات و جانوران موذی
– نظارت و کنترل بهداشتی و کیفی موادغذایی در آشپزخانه
– نظارت و کنترل شرایط بهداشتی بخشها
– رعایت موازین حفاظت دربرابر بیماریهای مسری
– تمهیدات لازم جهت پیشگیری و کاهش آلاینده های ناشی از ساخت و ساز و تعمیرات
– کنترل استعمال دخانیات
– کنترل رعایت الزامات و استانداردهای واحد توسط پیمانکاران
– ارتقای فرآیند گندزدایی در بخشها
– ظروف مورد استفاده برای بیماران عفونی
– آماده سازی، جابجایی، انبار کردن، تهیه و توزیع غذا، ایمن و بهداشتی
– کسب اطمینان از اثربخشی اقدامات بهداشت و حفاظت پرتوها
– نظافت، شستشو، گندزدایی و لکه زدایی بخش ها
– نظافت و گندزدایی و لکه زدایی آمبولانس
– نظارت بر نحوه تهیه و نگهداری موادغذایی
– نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی آماده سازی و طبخ
– نظارت بر ضوابط بهداشتی توزیع و سرو غذا
– رعایت اصول بهداشتی در ارائه خدمات غذا به بیماران بستری در بخش های ویژه
– پیشگیری و کاهش آلاینده های ناشی از ساخت و ساز در بیمارستان

سایر خط مشی ها:

– استریلیزاسیون (CSR)
مدیریت پسماند
پیشگیری کنترل عفونت
– مدیریت خطر، حوادث و بلایا
– مدیریت خدمات رختشویخانه

[flm_button link_address=”http://dl.irahealth.ir/behdashtmohit.com/files/Hospital_Health/Environmental_health_policies_in_the_hospital-15510.rar” link_target=”_blank” icon_placement=”Right” button_text=”دانلـود فایل” button_size=”MD” button_color=”Green” button_style_icon=”Lines-Right” button_hover=”HoverF-Green” rounded_corners=”3″ icon=”fa-cloud-download”]