جداسازی باکتریهای تولید کننده آنزیم لیپاز از تصفیه خانه فاضلابهای روغنی شهرک صنعتی بهشهر

68
۲۵,۰۰۰ ریال – خرید

نظرات بسته شده است.