0
0

دسته: مهندسی آب

بهداشت آب و فاضلاب
65 بازدید

آشنایی با دستگاه های مورد استفاده در آزمایشگاه شیمی آب

ادمین 09 دی 1393 0
اسپکترو فتو متر ایـن دستگاه بـرای تعیین آنیون هـایی شامل فلوراید، سولفات، نیتریت، نیترات و فسفـات و همچنین کاتیون هـایی نظیر آهن و آلومینیوم برای آب آشامیدنی با رنج ppm...
 
ادامه مطلب