آرشیو دسته

مدیریت پسماند

آنالیز فیزیکی و شیمیایی پسماندهای شهری

شناسایی خصوصیات مـواد زائـد بـه دلایل مختلف صـورت می گیرد. یکی از دلایل عمده این است که اطلاعات این بررسی را می توان به عنوان پایه ای برای آنالیز اقتصادی در برنامه ریزی و نیز در مدیریت و بهره برداری سیستم ها یا تسهیلات بازیافت مواد و انرژی…

بازیافت پسماندها و زباله های شهری

بازیافت زباله را به ۳ روش می توان انجام داد : تفکیک از مبدأ یعنی جمع آوری و جداسازی زباله از خانه ها و ادارات و کارخانه ها که این امـر با آموزش صحیح فرهنگ بازیافت و همکاری صمیمانه مـردم در جهت تفکیک و ریختن هـر اقـلام در کیسه های…

فرآیندهای جمع آوری پسماندهای شهری

فرآیند جمع آوری پسماندهای خشک مراجعه به محل با رعایت برنامه جمع آوری نواختن ملودی طرح تفکیک توقف در معبر و انتظار تا زمان تحویل پسماندهای خشک توسط مردم دریافت پسماندهای خشک ضمن تحویل کیسه آبی، کیسه نمک ید دار و موارد دیگر انتقال…

انواع پسماندهای شهری

پسماندهای عادی کـلـیـه پسماندهایی کـه به صورت معمول از فعالیت های روزمره انسان ها در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می شود. مانند زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی. پسماندهای پزشکی یا بیمارستانی کلیه پسماندهای عفونی و زیـان آور…

مقدمه ای بر سازمان مدیریت پسماندها

افزایش روز افزون جمعیت و توسعه شهرها، مدیران و برنامه ریزان شهری را بر آن داشته است تا با تهیه برنامه های علمی و اصولی در جهت توسعه منطقی شهرها و توجه به نیازها و احتیاجات شهروندان گام بردارند. یکی از معضلات و مشکلات اسـاسـی شهرها خصوصاً…