آرشیو دسته

بهداشت محیط بیمارستان

مهمترین عامل انتقال عفونت های بیمارستانی

کارشناس ارشد بهداشت محیط بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج گفت: مهمترین عامل انتقال عفونت در محیط های بیمارستانی، دست های آلوده است. حمید حکمت منش با بیان اینکه شست و شوی صحیح دست ها بهترین روش در پیشگیری از انتقال عفونت های بیمارستانی است،…

دستورالعمل رقیق سازی آب ژاول جهت گندزدایی

تهیه آب ژاول با غلظت یک به صد (۱%) - برای تهیه آب ژاول با غلظت یک به صد (۱%) به میزان یک لیتر بایستی ۱۰ سی سی از آن را به حجم یک لیتر برسانید. - برای تهیه آب ژاول با غلظت یک به صد (۱%) در تی شوی ، بایستی ۱۸۰ سی سی  از آن را به حجم ۱۸…

نحوه صحیح گندزدایی و جمع آوری خون و فراورده‌های ریخته شده بر روی زمین در آزمایشگاه‌ها و…

در این فیلم با نحوه صحیح گندزدایی و جمع آوری فراورده‌های خون که به صورت تصادفی در محیط‌های آزمایشگاهی یا بیمارستانی ریخته شده، آشنا خواهیم شد. منابع: Yale University, office of environmental health & safety -National health…

لیست روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های واحد بهداشت محیط بیمارستان‌ها

لیست روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های واحد بهداشت محیط که می‌بایست بر اساس ویرایش سوم استانداردهای اعتباربخشی تهیه گردند عبارتست از: لیست روش‌های اجرایی (پروسیجرهای) زیرمحور مدیریت بهداشت محیط  روش اجرایی "نظارت بر نحوه تهیه و نگهداری…

تشکیلات کنترل عفونت بیمارستانی

کمیته کنترل عفونت (ICC): کمیته کنترل عفونت بیمارستان، مسئولیتبرنامه ریزی، ارزیابی و انجام تمام موارد مرتبط با کنترل عفونت را برعهده دارد و تصمیم گیری های عمده و مهم در این زمینه از وظایف این کمیته می باشد. اهداف کمیته کاهش موارد عفونت…

دفن پسماندهای بیمارستانی

برای دفن پسماندهای بی خطر شده پزشکی، ابتدا محلی را برای دفن انتخاب می کنیم که از محل مسکونی دور بـوده و در جـایـی واقـع شـود که مطمئن باشیم آب های سطحی و یا زیرزمینی آلوده نمی شوند. هم چنین منطقه نباید در معرض سیل و یا فرسایش واقـع شـود.…

ضدعفونی کننده ها و گندزداها

ضد عفونی کننده ها و گندزداها به صورت زیر طبقه بندی می شوند : ضدعفونی کننده های با سطح گندزدایی بالا باعث نابودی تمام میکروارگانیسم ها بجز تعدادی از اسپورها می شود. ضدعفونی کننده های با سطح گندزدایی متوسط کلیه باکتری های فعال، باسیل…