آرشیو دسته

شیمی و میکروبیولوژی محیط

پاورپوینت کروماتوگرافی گازی

دستگاه های کرووماتوگرافی گازی (طیف سنجی جرمی) برای شناسایی صدها ترکیب موجود در سیستم های زیست شناختی و طبیعی بکار می روند. مثلا با این روشها تشخیص بو و طعم اجزای سازنده مواد غذایی، شناسایی آلاینده های آب, تشخیص طبی مبتنی بر اجزای بازدم و…

دستورالعمل آزمایش جار

این دستورالعمل توسط سرکار خانم زهره اختیارزاده تهیه شده است که شامل عناوین زیر می باشد: - مقدمه - عوامل موثر در تعیین نتایج بهینه آزمایش - وسایل مورد نیاز - مواد مورد نیاز - طرز تهیه محلول ها - روش کار - نمونه برگه های ثبت…