کتاب Standard Methods برای آزمایشات آب و فاضلاب ویرایش ۲۳ سال ۲۰۱۷

0 1,381

نام کتاب:

Standard Methods
for the Examination of Water and Wastewater

ویرایش شده توسط:

Cinque Terre

پاسخنامه تشریحی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت محیط ۱۳۹۷

– Rodger B. Baird , Andrew D. Eaton , Eugene W. Rice
– American Public Health Association
– American Water Works Association
– Water Environment Federation

ناشر:  American Public Health Association – APHA

سال انتشار:  ۲۰۱۷

ویرایش:  ۲۳ (آخرین ویرایش)

تعداد صفحات کتاب: ۱۵۰۳

ISBN: ۹۷۸-۰-۸۷۵۵۳-۲۸۷-۵

سرفصل ها:

Part 1000 – Introduction
Part 2000 – Physical & Aggregate Properties
Part 3000 – Metals
Part 4000 – Inorganic Nonmetallic Constituents
Part 5000 – Aggregate Organic Constituents
Part 6000 – Individual Organic Compounds
Part 7000 – Radioactivity
Part 8000 – Toxicity
Part 9000 – Microbiological Examination
Part 10000 – Biological Examination

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.