کتابچه کنترل عفونت در اندوسکوپی

0 782

طبق قانون احتیاطات استاندارد همه بیماران باید به عنوان منبع عفونت در نظر گرفته شوند، لذا تمام آندوسکوپ ها و تجهیزات جانبی آنها باید قبل از استفاده برای بیمار بعدی کاملاً تمیز و عاری از میکروب شوند. کارکنان واحد آندوسکوپی باید بطور کامل در زمینه آماده سازی آندوسکوپ آموزش ببینند تا از انتقال میکروارگانیسم ها به بیمار و خودشان جلوگیری نمایند. این آموزش شامل آشنایی با انوع اندوسکوپ ها و مراحل مختلف آماده سازی آنه و همچنین استفاده صحیح از محلول های شیمیایی و نکات ایمنی مربوط به آن و استفاده به جا از وسایل حفاظت فردی است.

دانلـود فایل

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.