هیدرولیک سیستم های تصفیه آب و فاضلاب

0 1,023

این فایل آموزشی ۱۳۶ صفحه می باشد که شامل فصل های زیر است :

فصل اول: مقدمه ای بر سیستم های تصفیه و هیدرولیک آنها
اهداف فصل:
– انواع سیستم های تصفیه موجود
– اهمیت مبحث هیدرولیک در سیستم های تصفیه

Cinque Terre

پاسخنامه تشریحی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت محیط ۱۳۹۷

فصل دوم: خصوصیات سیال
اهداف فصل:
– تعیین خصوصیات سیال مربوط به عملکرد و طراحی سیستم تصفیه
– پیش بینی نیروی برشی برای سیالات نیوتنی با استفاده از قانون گرانروی نیوتن
– تشریح رفتار سیالات غیرنیوتنی

فصل سوم: استاتیک سیال
اهداف فصل:
– تعیین مبنا و سطوح مقایسه فشار
– محاسبه وابستگی فشار به عمق سیال در سیالات ساکن و ایستا
– محاسبه فشارهای روی سطح ناشی از فشار سیال

فصل چهارم: اصول و مبانی جریان سیال
اهداف فصل:
– موازنه جرم برای سیستم های تصفیه
– بازگویی پایه معادلات حرکت
– تعیین انواع فرم های انرژی و فرموله کردن موازنه انرژی
– حل معادله برنولی برای سیستم های تصفیه فاضلاب

فصل پنجم: اصول و مبانی جریان سیال
اهداف فصل:
– تشخیص جریان ورقه ای (لامینار) و آشفته (turbulent)
– به کمیت درآوردن افت فشار در مجاری بسته سیستم هیدرولیکی با جریان نیوتنی
– بحث در مورد لایه های مرزی و طول انتقال
– محاسبه افت اصطکاک در شیرها و اتصالات
– تخمین ضرایب اصطکاک با استفاده از روابط موجود
– به کار بردن ضرایب جریان و تخلیه
– حل افت فشار برای جریان سیال غیرنیوتنی

فصل ششم: پمپ و الکتروموتور
اهداف فصل:
– تعیین و تشخیص انواع پمپ های مورد استفاده در سیستم های تصفیه
– تئوری پمپهای سانتریفوژ (گریز از مرکز)
– طبقه بندی پمپهای سانتریفوژ
– منحنی پمپ و محاسبه نقطه کارکرد سیستم
– محاسبه ارتفاع مکش مثبت خالص پمپ
– آشنایی با موتورهای الکتریکی مختلف که برای به حرکت درآوردن پمپ مورد استفاده قرار م یگیرند.

دانلـود فایل

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.