نرم افزار مشاهده درجه بهداشتی رستوران ها

0 2,718

نرم افزار به نسخه ۴٫۵ ارتقا یافت

– گروه رستوران ها شامل رستوران، رستوران سنتی، سفره خانه، چلوکبابی و سلف سرویس و سایر مراکزی است که با چک لیست مشابه با موارد نامبرده بازرسی می شوند.

شرایط رتبه بندی بهداشتی

۱- رتبه عالی بهداشتی: این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد که در سه بازرسی متوالی رتبه یک بهداشتی را کسب کرده باشند.

۲- رتبه یک بهداشتی: این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد که بار اساس بازرسی انجام شده ۱۰۰ – ۹۰ درصد امتیاز را کسب کرده باشند.

۳- رتبه دو بهداشتی: این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد که بر اساس بازرسی انجام شده ۸۹٫۹۹۹ – ۸۰ درصد امتیاز را کسب کرده باشند.

۴- رتبه سه بهداشتی: این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد که بر اساس بازرسی انجام شده ۷۹٫۹۹۹ – ۷۰ درصد امتیاز را کسب کرده باشند

۵- در انتظار دریافت رتبه بهداشتی : این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد که در سامانه جامع بازرسی به عنوان یک واحد صنفی ثبت شده اند ولی هنوز مورد بازرسی قرار نگرفته و نتیجه بازرسی واحد در سیستم ثبت نگردیده است.

۶- رتبه در حالت تعلیق: این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد که بر اساس بازرسی انجام شده امتیاز لازم جهت دریافت رتبه بهداشتی را کسب ننموده و یا آن را از دست داده اند و پرونده آن در مرکز بهداشت در حال رسیدگی بوده و هنوز به مراجع قضایی ارجاع نشده است.

۷- فاقد رتبه بهداشتی: این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد که بر اساس بازرسی انجام شاده امتیاز لازم جهت دریافت رتبه بهداشتی را کسب ننموده و یا آن را از دست داده اند و اقدامات قانونی لازم توسط دستگاه نظارت در خصوص آن ها اعمال گردیده است.

تذکر: ابتدا باید امتیازات کسب شده توسط گروه رستوران ها به درصد تبدیل و سپس مبنای رتبه بندی قرار گیرد.

Cinque Terre

پاسخنامه تشریحی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت محیط ۱۳۹۷

نسخه نرم افزار: ۴٫۵

راهنمای استفاده از نرم افزار

دانلود نرم افزار

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.