نرم افزار محاسبات هیدرولیک

0 878

این نرم افزار به طور عمده برای دسترسی سریع به انواع فرمول ها، نظریه ها و ضرایب مربوط به هیدرولیک برای مهندسین عمران، به ویژه در زمینه سیستم های تامین آب و فاضلاب، توسعه داده شده است.

هر فرمولی بطور دقیق در نرم افزار مورد استفاده قرار گرفته شده است، اما ممکن است خطاهایی نیز وجود داشته باشد که توصیه می شود مجدداً بررسی و امتحان نمایید.

Cinque Terre

پاسخنامه تشریحی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت محیط ۱۳۹۷

دقت برنامه و همچنین انواع فرمول های ارائه شده بصورت مستمر بروزرسانی می گردد.

لیست فرمول های موجود:

فرمول های عمومی:

– ویژگی بخش جریان: دایره ای / مستطیل / ضخیم / مثلثی / سهمی وار
– قطر و شعاع هیدرولیکی
– رینولدز، فرود، وبر، مچ، عدد یولر
– معادله پیوستگی
– معادله برنولی
– وزن مخصوص (specific weight)
– چگالی
– ویسکوزیته دینامیکی
– ویسکوزیته سینماتیکی
– کشش سطحی
– ضریب الاستیسیته
– فشار بخار
– آنتالپی تبخیر
– گرمای ویژه
– رسانایی گرمایی
– عدد پرانتل
– ضریب انبساط حجمی
– سرعت صوت
– ضریب حجم (توده)
– وزن مخصوص (specific gravity)
– ارتفاع زبری (roughness height)
– ضریب الاستیسیته مواد

جریان کانال باز:

– میانگین عمق هیدرولیک
– فرمول مانینگ: دایره ای / مستطیلی / ذوزنقه ای / مثلثی / سهمی وار
– ضریب زبری مانینگ
– عمق نرمال: دایره ای / مستطیلی / ذوزنقه ای / مثلثی / سهمی وار
– فرمول کاتر: دایره ای / مستطیلی / ذوزنقه ای / مثلثی / سهمی وار
– عمق بحرانی: دایره ای / مستطیلی / ذوزنقه ای / مثلثی / سهمی وار
– پرش هیدرولیکی

جریان لوله:

– طول ورود
– معادله هیزن – ویلیامز
– ضریب زبری هیزن – ویلیامز
– معادله دارسی ویسباخ
– – ضریب اصطکاک دارسی: جریان آرام
– ضریب اصطکاک دارسی: جریان آشفته: معادله کولبروک – وایت
– ضریب اصطکاک دارسی: جریان آشفته: معادله swamee–jain
– ضریب اصطکاک دارسی: جریان آشفته: متناوب
– افت جزئی: ورودی
– افت جزئی: تخلیه آب زیرزمینی
– افت جزئی: ادغام ناگهانی / انبساط ناگهانی
– افت جزئی: ادغام تدریجی / انبساط تدریجی
– افت جزئی: خم / زانو
– ضریب شکست زانو
– افت جزئی: شیر
– ضریب افت شیر
– تخلیه در لوله های موازی
– طول معادل لوله
– ضربه قوچ آب: زمان حرکت موج
– ضربه قوچ آب: سرعت موج آب
– ضربه قوچ آب: بسته شدن ناگهانی، بسته شدن تدریجی

سرریز / اوریفیس / پمپ:

– سرریز: مستطیلی: عرض کامل
– سرریز: مستطیلی: ادغام جانبی
– سرریز: مستطیلی: فرمول فرانسیس
– سرریز: ذوزنقه ای: تخلیه، هد
– سرریز: مثلثی
– سرریز: مثلثی: معادله kindsvater-shen
– سرریز: لبه پهن
– سرریز روبار: تخلیه / هد
– اوریفیس: سرعت / هد
– اوریفیس مستطیلی بزرگ
– زمان خالی شدن مخزن
– دریچه جریان زیرین (underflow gates)
– پمپ: فشار به هد
– پمپ: جریان جرمی به جریان حجمی
– پمپ: مکش مثبت خالص هد: تاج
– پمپ: مکش مثبت خالص هد: فشار
– پمپ: هد / قدرت / گشتاور / افزایش درجه حرارت
– پمپ: سرعت ویژه در BEP

هیدرولوژی:

– روش منطقی (گویا): پیک تخلیه
– ضریب رواناب
– زمان تغلیظ (تجمیع): US FAA
– زمان تغلیظ (تجمیع): موج سینماتیک
– ضریب زبری جریان سطح زمین مانینگ
– زمان تغلیظ (تجمیع): کربی (kerby)
– ضریب کُندی کربی
– زمان تغلیظ (تجمیع): kirpich
– ضریب تنظیم kirpich
– زمان تغلیظ (تجمیع): izzard
– ضریب کُندی izzard

بروزرسانی شده در تاریخ: ۱ مهر ۱۳۹۷
نسخه فعلی:
۲٫۳۰
نیاز به اندروید:
۵٫۰ و بالاتر

دانلـود نرم افزار

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.