نامه وزیر بهداشت به رؤسای دانشگاه ها در رابطه با اهمیت توسعه دفاتر خدمات سلامت

0 236

رئیس/سرپرست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی…

باسلام
یکی از فعالیت های مهم در دانشگاه ها، تفکیک برنامه های حاکمیتی و غیر حاکمیتی است. تقویت نظارت های حاکمیتی به منظور تامین سلامت و ایمنی غذا در سطح عرضه و نیز کسب مشارکت های مردمی و استفاده از توان بخش خصوصی از اولویت های اساسی در برنامه های غیر حاکمیتی است. در راستای اجرای مواد ۲۴ و ۲۵ و ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، دفاتر خدمات سلامت در استان تهران (دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی) و ۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خراسان رضوی، نیشابور، خراسان شمالی، البرز، ارومیه، همدان، کرمانشاه، کردستان و بندرعباس ایجاد شده است.

Cinque Terre

پاسخنامه تشریحی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت محیط ۱۳۹۷

در این رابطه دستاوردهایی توسط بخش خصوصی کسب شده است که معاونت بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی فوق هزینه ای را بابت این افزایش پوشش از بودجه دولتی پرداخت نکرده اند و صرفه جویی اقتصادی رقمی بالغ بر ۱۳۶,۰۹۹,۴۰۸,۰۰۰ ریال انجام شده است، بنابراین کاهش هزینه ها، افزایش پوشش های نظارتی و ارتقای کیفی شاخص های بهداشتی از جمله پیامدهای این برنامه بوده است.

هم اکنون در کشور ۸۴ دفتر فعال بوده و در قالب این برنامه ۴۷۰ نفر از دانش آموختگان رشته های مختلف مشغول به کار شده اند و پیش بینی می شود با توسعه این دفاتر به ۲۵۰ دفتر در کشور در سال جاری حدود ۲۰۰۰ نفر از دانش آموختگان دانشگاهی مشغول به کار گردند.

لذا لازم است توسعه کمی و کیفی دفاتر خدمات سلامت را از اولویت های خود قرار داده تا هرچه سریعتر از فوائد مشارکت بخش خصوصی بهره مند گردیم، ارسال نتایج اقدامات به معاون محترم بهداشت به صورت مستمر مورد انتظار اینجانب می باشد.

دکتر سعید نمکی

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.