مدیریت مواد زائد در بنادر

0 515

مدیریت مواد زائد در بنادر، باراندازها، شرکت ها و سازمان های حاشیه نوار ساحلی از اهمیت بسیاری برخوردار است. تسهیلات دریافت مواد زائد ناشی از کشتی ها و بازمانده بارهایی که حمل می شوند باید تحت قوانین و مقررات یکپارچه زیست محیطی دریایی قرار گیرند تا از انتقال آلودگی تولید شده به محیط زیست دریایی جلوگیری شود.

در این مقاله سعی شده است برای ایجاد مدیریت مواد زائد به منظور تجهیزات دریافت و بهبود طرح های احتمالی موجود اشاره شود. باتوجه به اهمیت حفاظت محیط زیست دریایی، طراحی مدیریت مواد زائد در بنادر امری الزامی به نظر می رشد. ساده ترین نظریه بر این اساس که افرادی که از امکانات ساحل استفاده می کنند باید تسهیلات لازم را برای کشتی ها جهت تحویل زائدات به منظور جلوگیری از ریزش آنها در آب تهیه کنند پایه ریزی شده است….

Cinque Terre

پاسخنامه تشریحی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت محیط ۱۳۹۷

نویسنده: پیمان درخشان نیک ، کارشناس پیگیری و اجرای کنوانسیون های بین المللی اداره کل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و کشتیرانی

دانلـود فایل

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.